فرهنگ

ارسال

»شرکت ماموریت

»ترویج توسعه انسانی بهداشتی افزارهای کسب و کار، تلاش برای آسایش بشر

" و سلامتی

عملیات اصل

»Busineww فلسفه

»احترام به طبیعت و عشق برای انسان

»رضایت مشتری

»صادقانه و عملی

»نوآورانه و کارآمد باشد

فلسفه شرکت

فلسفه شرکت
شرکت-VISION1
شرکت-VISION
شرکت-VISION3
شرکت-VISION4

چشم انداز شرکت

برای تبدیل شدن به جهان برجسته ترین. شرکت در صنعت بهداشتی

روند مد. CREATS و سبز

مفهوم طراحی

مدرن کلاسیک و در سبک. creat یک Sinyu سبز برای ساخت یک خانه بهتر

تماس با ما امروز در +86 18650008118 و یا sophie.lau@sinyutech.com

Sinyu فناوری (فوجیان) شرکت، آموزشی ویبولیتین


واتساپ چت آنلاین!